Khác biệt giữa BITCOINF và BTCF

BITCOIN FUTURE Là dự án tạo sự kết nối giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, đồng thời tạo sự trao đổi mọi thứ trong cộng đồng thành viên với BITCOINF & BTCF.

BITCOIN FUTURE đang phát triển 2 loại Token khác nhau:
BITCOIN FUTURE (BITCOINF) được phát hành trên Blockchain BITGERT Với số lượng rất lớn.
Nhiệm vụ của nó là tạo ra một cộng đồng lớn thông qua quà tặng miễn phí BITCOINF và tạo ra sự trao đổi hàng hoá trong cộng đồng doanh nghiệp và cộng đồng tiêu dùng, và trao đổi mọi thứ trong cộng đồng thành viên với nhau. Theo Whitepaper, BITCOINF sẽ được niêm yết vào cuối năm 2024.

BITCOIN FUTURE (BTCF) Được phát hành trên Blockchain của Binance Với số lượng lưu thông ban đầu rất hạn chế chỉ có 1.000.000 BTCF.

Sứ mệnh của BTCF Cũng dùng để trao đổi 100% với hàng hóa dịch vụ như BITCOINF, Nhưng rất hiếm nên BTCF Sẽ mang sứ mệnh như BITCOIN, TRỞ THÀNH MỘT TÀI SẢN LƯU TRỮ GIÁ TRỊ.

BTCF sẽ được niêm yết chính thức trên các sàn giao dịch tập trung và phi tập trung vào lúc 11:30 sáng Thứ Ba, ngày 14 tháng 3 năm 2023.

Bạn có thể tham gia các buổi Zoom OPP vào lúc 20:00 mỗi tối Thứ năm và trao đổi trực tiếp với Ban phát triển dự án BITCOIN FUTURE.Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe mọi ý kiến ​​đóng góp của bạn.

Hãy Tham gia vào Nhóm Tài Liệu trên Telegram để xem lại những bài viết trước đây & cập nhật những Tin tức mới nhất của Dự Án.
https://t.me/TaiLieu_Bitcoin_Future
-- TEAM BITCOIN FUTURE --