HƯỚNG DẪN CỘNG ĐỒNG MUA BTCF TRƯỚC NGÀY NIÊM YẾT

- Mua Gói sản phẩm NMN: Tặng BTCF
- Không nhận sản phẩm: Tặng thêm 20% - 30% BTCF 
 

Sử dụng tài khoản của bạn đã đăng ký trên BITCOINF.ORG để đăng nhập trang web BITCOINF. NET để mua Gói

 Đặt mua gói xong thì chuyển Tiền về Tài Khoản cho Dự Án BITCOIN FUTURE 
Nguyễn Tiến Dũng
Vietcombank : 007.100.1078861
ACB: 5253097
Techcombank : 19022076929038

Vui lòng gửi Phiếu chuyển tiền cho bộ phận CSKH để duyệt lệnh mua: @KatherineNguyen Hoặc @Phươngtram 

Sau khi được duyệt lệnh thì bạn có thể thực hiện rút BTCF từ BITCOINF.NET, Tổng số BTCF của bạn sẽ được mở khoá trong 20 tháng, mỗi tháng 5%.
Chúng tôi sẽ chuyển BTCF cho bạn lần đầu 5%, lần thứ 19 còn lại bạn sẽ nhận dần hàng tháng.

Hàng tháng, Bạn cần đăng nhập vào trang web BITCOINF.NET để rút BTCF về Ví.
-- TEAM BITCOIN FUTURE --